Volg een cursus VIL-VCU | Kompas Veiligheidsgroep (2024)

VCA voor intercedenten en leidinggevenden bij een uitzendbureau

Behaal je VIL VCU certificaat

VIL VCU is voor intercedenten en leidinggevenden van VCU gecertificeerde uitzendorganisaties en uitzendorganisaties die personeel leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven. Het gaat om vaste en tijdelijke werknemers.

Met een VIL VCU laat je zien dat je basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Je toont aan dat je deze kennis kunt toepassen in het belang van personeel dat je uitleent. Je kent de wet- en regelgeving, de risico’s van het uitzendwerk en de specifieke situatie bij de inlener. Jij bent een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, het management en het uitgeleende personeel. Je begeleidt personeel in het VGM-systeem van de inlener.

Je volgt een VIL VCU cursus op een van onze 30 open cursuslocatie of incompany binnen jouw organisatie.


30 cursuslocaties in Nederland

✅ Incompany cursussen op maat

Ja, ik wil mijn VIL VCU certificaat

Verschillende VIL VCU pakketten

Wil jij een VIL VCU certificaat behalen? Dan is het examen een verplicht onderdeel. Wij hebben verschillende mogelijkheden om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen VCA. Bekijk ons cursusaanbod VIL VCU en schrijf je direct in!

Wil je meer informatie over de inhoud van de verschillende pakketten? Lees dan verder.

Meer informatie over pakketten

Cursus inhoud VIL VCU

De cursus inhoud van VIL VCU is afhankelijk van welk pakket je kiest. In elk pakket zit het examen. Het examen bepaalt of je je certificaat behaalt Hoe je je voorbereid op het examen is aan jou. Je kunt een E-learning volgen, of juist een cursusdag op locatie volgen, of allebei. Bekijk hiervoor de verschillende pakketten.

VIL VCU gaat over dezelfde onderwerpen als VOL VCA, maar dan vanuit het perspectief van de uitzendorganisatie. VIL VCU vraagt in vergelijking met VOL VCA op onderwerpen specifieke kennis. Zoals inzicht in de wetgeving, rollen taken en verantwoordelijkheden gericht op het in- en uitlenen van personeel. Of het bespreken van aandachtspunten voor het uitgeleende personeel. Daarom moet je het VIL VCU certificaat behalen als je al een VOL VCA certificaat hebt.

Het VIL VCU examen bestaat uit 70 vragen over verschillende onderwerpen. Je krijgt maximaal 75 minuten de tijd om het examen te maken. Je bent geslaagd als je minimaal 64,5% van de maximaal 7.000 te behalen punten hebt. Je hoort direct na het examen of je bent geslaagd.

Met een VIL VCU certificaat weet je:

  • Meer over regelgeving en veiligheidsregels.
  • Hoe je onveilig gedrag signaleert en hierop anticipeert.
  • Gevaren en risico’s op de werkvloer te herkennen.
  • Meer over verschillende soorten van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Meer over de risico’s en gevaren van verschillende arbeidsmiddelen.
  • Gevaarlijke stoffen elektriciteit-, brand- en explosiegevaar te herkennen en incidenten en ongevallen te beheersen.
Volg een cursus VIL-VCU | Kompas Veiligheidsgroep (7)

Mogelijkheden VIL VCU

We bieden verschillende pakketten aan. Iedereen heeft een andere voorkeur voor leren, daarom heeft ieder pakket een andere samenstelling. Hieronder vindt je een overzicht van de inhoud van de pakketten.

Examen VIL VCU

Het examen VIL VCU is een verplicht onderdeel om je VIL VCU certificaat te behalen. Je ontvangt een VIL VCU certificaat als je bent geslaagd voor het examen VIL VCU. De examens VIL VCU worden op verschillende examenlocaties in Nederland verzorgd. Er is altijd een examenlocatie bij jou in de buurt.

Cursusdag VIL VCU

Een cursusdag ter voorbereiding op het examen VIL VCU? Dat kan bij ons! Onze veiligheidsinstructeur geeft uitleg over de verschillende onderwerpen. Samen bespreek je de lesstof uit het lesboek. Aan het einde van de cursusdag maak je een oefenexamen. Het oefenexamen wordt nabesproken door onze veiligheidsinstructeur. Ga jij voor het hoogste slagingspercentage? Kies dan voor een cursusdag ter voorbereiding op het examen VIL VCU.

Lesboek VIL VCU

Vind jij het prettig om de lesstof door te nemen voordat je aan deelneemt aan het examen VIL VCU? Kies dan voor het lesboek VIL VCU. In het lesboek staan veel oefenvragen. Zo kun jij jezelf goed voorbereiden op het examen VIL VCU. Het lesboek is beschikbaar in verschillende talen: Nederlands, Engels en Duits. Liever een andere taal? Informeer naar de mogelijkheden.

Oefenexamen VIL VCU

Wil jij jouw kennis testen voordat je deelneemt aan het examen VIL VCU? Kies dan voor een pakket met oefenexamens. Je ontvangt vijf oefenexamens, zodat je jezelf goed kunt voorbereiden op het examen VIL VCU. Je krijgt direct feedback op het behaalde resultaat, zodat je kunt leren van de gemaakte fouten. Daarnaast geeft een oefenexamen je een goed beeld van de examenvragen.

E-learning VIL VCU

Jezelf voorbereiden op het examen VIL VCU op een moment dat het jou past? Een e-learning VIL VCU maak je waar en wanneer je zelf wilt. Je neemt de lesstof door voordat je deelneemt aan het examen VIL VCU. Zie jij jezelf al zitten in je luie stoel met een kopje koffie? Ideaal toch!

Veelgestelde vragen over VIL VCU cursus

Wanneer kies je voor VIL VCU?

VIL VCU is voor intercedenten en leidinggevenden van VCU gecertificeerde uitzendorganisaties en uitzendorganisaties die personeel leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven. Het gaat om vaste en tijdelijke werknemers.

Met een VIL VCU laat je zien dat je basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Je toont aan dat je deze kennis kunt toepassen in het belang van personeel dat je uitleent. Je kent de wet- en regelgeving, de risico’s van het uitzendwerk en de specifieke situatie bij de inlener. Jij bent een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, het management en het uitgeleende personeel. Je begeleidt personeel in het VGM-systeem van de inlener.

Hoe lang is mijn VCA certificaat geldig?

Nadat je de VIL VCU cursus hebt gedaan en het examen hebt behaald, ontvang je een VIL VCU certificaat. Een VIL VCU certificaat is 10 jaar geldig. Daarna verleng je het VIL VCU certificaat door opnieuw het VIL VCU examen te volgen.

Is een VCA cursus verplicht?

VCA is geen wettelijke verplichting. Het is steeds vaker een gestelde eis vanuit opdrachtgevers. Dit komt door de regelgeving in de Arbowet. Er zijn verschillende branches waarin VCA vaak wordt toegepast.

  • Werkzaamheden op bouwterreinen
  • Werkzaamheden in fabrieken
  • Werkzaamheden aan installaties
  • Werkzaamheden op werkplaatsen

Is het examen verplicht om mijn VIL VCU certificaat te behalen?

Veiligheid en gezondheid zijn het uitgangspunt bij het examen VCA. Daarmee voorkom je veel risicovolle situaties op de werkvloer. Deze kennis en je veiligheidsbewustzijn vergroten jouw veiligheid en de veiligheid van jouw collega’s.

Het examen VIL VCU is een verplicht onderdeel om je VIL VCU certificaat te behalen. Het examen VIL VCU bestaat uit examenvragen over verschillende onderwerpen. Het resultaat krijg je direct na afloop van het examen VIL VCU .

Vragen of hulp nodig?

Heb je een vraag of twijfel je welk pakket de beste optie is? We denken graag met je mee!

Neem contact op

Over Kompas Veiligheidsgroep

Veiligheid is voor ons meer dan een wettelijke verplichting. Het is een kwestie van goed werkgeverschap en een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daarom dragen we in alles wat we doen bij een aan veilige werk- en leefomgeving. Dat doen we door bedrijven, overheden, instellingen en het onderwijs volledig te ontzorgen op het gebied van veiligheid

Om Nederland veiliger te maken volg je eenvoudig een VIL VCU cursus op meer dan 30 cursuslocaties verspreid in Nederland.

Ja, ik wil mijn VIL VCU certificaat

Cursusaanbod

cursus VIL VCU incompany volgen?

Een cursus VIL VCU op een incompany cursus locatie is voordelig als je een grotere groep wil opleiden. De cursus vindt plaats op jouw bedrijfslocatie. Heb je interesse om een cursus VIL VCU incompany te volgen? Vul dan het aanvraagformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Volg een cursus VIL-VCU | Kompas Veiligheidsgroep (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5810

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.